Przygotowanie materiałów do druku

Projekty
 1. Projekty i materiały dostarczone powinny być w postaci wektorowej (w systemie PC) w jednym z trzech formatów: EPS (Adobe Illustrator, wersja CS3 lub wcześniejsza), Corel Draw (wersja 12 lub wcześniejsza), FreeHand (wersja 5.5 lub wcześniejsza) lub ewentualnie po uprzedniej konsultacji z grafikiem w PageMaker (wersja 6.5) lub QuarkXPress (wersja 7.2). Przy plikach z programów typu CAD (AutoCAD, ArchiCAD itp.) – należy wyimportować zawartość projektu do jednego z formatów akceptowanych przez CorelDRAW lub Adobe Illustrator (DWG, PLT, EPS). Projekty przygotowane w edytorach tekstowych (WordArt, Word, WordPerfect, PowerPoint) mogą służyć wyłącznie jako wzór do odtworzenia – nie nadają się zaś do druku profesjonalnego.
 2. Wszystkie czcionki muszą zostać przed zapisaniem przetworzone do “krzywych”.
 3. Zalecanym formatem czcionek jest Adobe Type 1. Przy używaniu czcionek TrueType (a zwłaszcza ich dużych powiększeń) należy zwrócić szczególną uwagę na jakość krzywych i skorygować ewentualne niedokładności. Ma to istotne znaczenie przy wycinaniu zarówno z folii jak i styroduru.
 4. Zalecamy dołączanie wszystkich elementów zewnętrznych (TIFF lub EPS) użytych w pliku – nawet jeśli są zachowane “wewnątrz” projektu.
 5. Jeśli projekt zawiera elementy o kolorach w systemie Pantone, prosimy o podanie nazw i numerów kolorów (jeśli przewidują Państwo druk tymi kolorami) lub dokonanie ich konwersji do CMYK – w przeciwnym wypadku konwersja kolorów nastąpi automatycznie według domyślnych wartości.
 6. Przy druku triadowym wymagamy odbitki próbnej (Cromalin, Matchprint) z klisz do druku – NIE PROOF’U CYFROWEGO !
 7. Do pliku prosimy dołączyć kolorowy wydruk z opisaną nazwą zbioru, formatem pliku oraz skalą.
 8. Prosimy pamiętać o nadawaniu plikom rozszerzeń właściwych dla programów, w jakich je utworzono.
Mapy bitowe
 1. Mapy bitowe przyjmujemy wyłącznie zapisane w formatach PSD, EPS lub TIFF CMYK. Przy ustawianiu rozdzielczości należy pamiętać o zasadzie że rozdzielczość pliku powinna być conajmniej dwukrotnie większa niż liniatura klisz (dla druku offsetowego rozdzielczość powinna wynosić minimum 300 dpi przy liniaturze 150 lpi).
 2. Jeśli plik zawiera warstwy powinien zostać zapisany w formacie PSD (Adobe Photoshop 6 lub wcześniejszym).
 3. Radzimy unikać w plikach przeznaczonych do druku dodatkowych kanałów kolorystycznych, masek, profili kolorystycznych innych niż CMYK lub Grayscale itp.
 4. Przy zapisywaniu do formatów kompresujących objętość pliku, należy mieć na uwadze fakt że powodują one nieodwracalną utratę jakości lub ograniczenie ilości kolorów (JPEG czy GIF).
Pliki tekstowe
 1. Prosimy o unikanie zachowywania plików w formacie edytora, w jakim przygotowany został tekst. Nie każdy taki plik uda nam się otworzyć, a często będzie to związane z dodatkową pracą, jaką trzeba wykonać przy konwersji.
 2. Zalecanym formatem jest RTF (Rich Text Format) – większość edytorów posiada możliwość “zapisu jako” (save as) RTF. Ze względu na zachowanie polskich znaków jest to zdecydowanie najbezpieczniejszy format.
 3. Kilkustronicowe teksty obejmujące kolejne fragmenty publikacji prosimy zachowywać w jednym pliku.
 4. Prosimy o wydruk dostarczonego tekstu. Użyte w tekście wszelkie wyróżnienia np. wytłuszczenia, pismo pochyłe, inny rozmiar czcionki, wcięcia akapitowe itp. są w czasie konwersji tracone.
Dostarczanie plików
 1. Pliki graficzne lub tekstowe przesyłane do studia powinny być dołączane jako załączniki (attachments) do listów e-mail (koniecznie skompresowane programami ARJ lub ZIP) lub zapisywane bezpośrednio na nasz serwer FTP. Nie ma specjalnych ograniczeń poza wymienionymi ogólnymi ograniczeniami dla tekstów i grafiki oraz rozmiarami przesyłanych plików. Nie mogą one przekraczać 20 MB.
 2. Akceptujemy nośniki: dyskietki 3,5″, dyskietkach ZIP 100 MB, dyski IDE lub SCSI, CD-ROM.
 3. W miarę miejsca na nośniku prosimy o dokonywanie kopii plików.
Wszystkie znaki firmowe i nazwy produktów znajdujące się na stronach naszego serwisu WWW, prowadzonego przez Agencję Reklamową EURO GRAPHIC są własnością danych firm i podlegają ochronie prawnej na mocy Ustawy o Ochronie Praw Autorskich. Znaki firmowe znajdujące się na tej stronie, zostały załączone wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie naruszają praw firm będących ich właścicielami.